top of page

Gelişim Testleri

gelişim.png
 •  AGTE

 • Denver

 • Peabody

 • Metropolitan Okul Olgunluğu

 • Bender Gestalt

Zeka Testleri

zeka.png
 • Cattel

 • Wisc-r

 • D2 Dikkat

 • Porteus

 • Good Enough

 • Frostig

Kişilik Testleri

kişilik.png
 • MMPI(Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

 • HKE (Hacettepe Kişilik Envanteri)

 • CAT

 • Louisa Duss

 • Beier Cümle Tamamlama Testi

 • Şizotipal Kişilik Ölçeği

 • Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

 • ...

Semptom Testleri

psikiyatrik semptom.png
 • Whoqol​ Toronto Aleksitimi

 • Sosyal İşlevsellik ölçeği

 • Panik Agorofobi Ölçeği

 • Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği

 • Komplike Yas Ölçeği

 • Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği

 • Disosyatif Bozukluklar Ölçeği

 • Borderline Kişilik Envanteri

 • Beck Depresyon Ölçeği

 • Scala-90

 • Yale-Brown OKB Ölçeği

 • KSE (kısa Semptom Envanteri)

bottom of page